Oferta


Geos
Geos

 

Zajmujemy się:

 • wytyczeniem i inwentaryzacją przyłączy i sieci uzbrojenia terenu:
  • sieć gazociągowa
  • sieć wodociągowa
  • sieć energetyczna
  • sieć kanalizacyjna
  • sieć światłowodowa
 • wytyczeniem i inwentaryzacją budynków i obiektów budowlanych,
 • obsługą budowy dróg,
 • mapami do celów projektowych,
 • skanowaniem i wektoryzacją map,
 • pomiarami batymetrycznymi,

 

 • podziałami nieruchomości,
 • rozgraniczeniami,
 • wznowieniem punktów granicznych,
 • przygotowaniem materiałów przewłaszczeniowych